XSMB – Cầu Lô, Cầu Đề VIP Hôm Nay từ Tinycat99 Việt Nam

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 9-8-2019

 • Cầu Đề: trượt đề
 • Cầu Lô: ăn lô 15, 34, 79

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 8-8-2019

 • Cầu Đề: trượt đề
 • Cầu Lô: ăn lô 08 nổ 2 nháy

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 7-8-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 26
 • Cầu Lô: ăn lô 86, 15. 23 nổ 2 nháy

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 6-8-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 48
 • Cầu Lô: ăn lô 47 nổ 2 nháy

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 5-8-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 91
 • Cầu Lô: ăn lô 51

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 4-8-2019

 • Cầu Đề: trượt đề
 • Cầu Lô: ăn lô 32 nổ 2 nháy

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 3-8-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 33
 • Cầu Lô: ăn lô 08, 39

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 2-8-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 82
 • Cầu Lô: ăn lô 38, 51

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 1-8-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 56
 • Cầu Lô: ăn lô 37, 14, 24, 17 nổ 2 nháy

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 31-7-2019

 • Cầu Đề: trượt đề
 • Cầu Lô: ăn lô 86, 09, 90, 46, 66

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 30-7-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 57
 • Cầu Lô: ăn lô 21, 67, 68

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 29-7-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 18
 • Cầu Lô: ăn lô 07

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 28-7-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 08
 • Cầu Lô: ăn lô 93, 08, 16

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 27-7-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 94
 • Cầu Lô: ăn lô 94, 96, 43

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 26-7-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 20
 • Cầu Lô: ăn lô 05, 31 và 50 nổ 2 nháy

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 25-7-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 82
 • Cầu Lô: ăn lô 07, 40

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 24-7-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 61
 • Cầu Lô: ăn lô 35, 63

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 23-7-2019

 • Cầu Đề: ăn đề 74
 • Cầu Lô: ăn lô 09, 90, 41, 43

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 22-7-2019

 • Cầu Đề: trượt đề
 • Cầu Lô: ăn lô 90, 26

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 21-7-2019

 • Cầu Đề: trượt đề
 • Cầu Lô: ăn lô 47

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 20-7-2019

 • Cầu Đề: trượt đề
 • Cầu Lô: ăn lô 30, 01, 32

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 19-7-2019

 • Cầu Đề: trượt đề
 • Cầu Lô: ăn lô 21

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 18-7-2019

 • Cầu Đề: trượt đề
 • Cầu Lô: ăn lô 60, 13, 61 và cặp 48 nổ 2 nháy.

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 17-7-2019

 • Cầu Đề: trượt đề
 • Cầu Lô: ăn lô 32

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 16-7-2019

 • Cầu Đề: Ăn đề 55
 • Cầu Lô: trượt cầu lô

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 15-7-2019

 • Cầu Đề: Trượt đề
 • Cầu Lô: không có cầu.

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 14-7-2019

 • Cầu Đề: Trượt đề
 • Cầu Lô: Ăn lô 65, 74, 26 nổ 2 nháy

Lịch sử soi cầu miền Bắc ngày 13-7-2019

 • Cầu Đề: Ăn đề 97
 • Cầu Lô: Ăn lô 02, 44
Bạn cũng có thể thích
newest oldest most voted
(đánh lô đề 1 ăn 99)
ĐĂNG KÝ NHẬN SỐ VIP